Demiryolu sistemlerinde yangın önleme ve yangından korunma